« Archives in Maj, 2009

Łątka dzieweczka / Azure Damselfly

Fuji s9500 + Raynox DCR-250

Wikipedia:
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) ? gatunek owada z rzędu ważek, podrzędu ważek równoskrzydłych.

Osiąga długość ciała około 35-40 mm. Rozpiętość skrzydeł około 50 mm. Najbardziej pospolita i najczęściej spotykana ważka z podrzędu ważek równoskrzydłych. Występuje nad brzegami wszystkich rodzajów wód, rzek, szybko nagrzewających się małych zbiornikach wodnych, stawów hodowlanych i jezior. Nie rozwija się tylko w szybko płynących górskich strumieniach. Larwa żyje w wodzie, od kilku do kilkunastu miesięcy, potem wychodzi na brzeg aby się przeobrazić. Oskórek larwy pęka na grzbiecie i z wylinki wyłania się owad uskrzydlony. Aby wzbić się w pierwszy, dziewiczy lot, ważka potrzebuje kilka godzin, by skrzydła po napompowaniu limfą zyskały niezbędną sztywność.

Wikipedia:

he Azure Damselfly (Coenagrion puella) is a species of damselfly found in most of Europe. It is remarkable for its distinctive black and blue colouring.
Contents
Adult male Azure damselflies have a head and thorax patterned with blue and black. They have an azure blue abdomen patterned with black markings. The marking on segment two is U-shaped, usually separated from the segment’s narrow terminal black band, but sometimes joined to it by a short central bar.

Segments three to five are blue with broader black terminal bands, lacking the forward-pointing projection the upper surface which adult male Common Blue Damselfly has. Segment six has a similar pattern but with more restricted blue and a broader area of black, and segment seven is mostly black, with just a narrow blue area at the base. Segment eight and much of segment nine are sky-blue, forming a noticeable contrasting patch, but there are small dark markings on the rear upperside of segment nine, which adult male Common Blue Damselfly doesn’t possess.

Łątka dzieweczka / Azure Damselfly

Fuji s9500 + Raynox DCR-250

Wikipedia:
Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) ? gatunek owada z rzędu ważek, podrzędu ważek równoskrzydłych.

Osiąga długość ciała około 35-40 mm. Rozpiętość skrzydeł około 50 mm. Najbardziej pospolita i najczęściej spotykana ważka z podrzędu ważek równoskrzydłych. Występuje nad brzegami wszystkich rodzajów wód, rzek, szybko nagrzewających się małych zbiornikach wodnych, stawów hodowlanych i jezior. Nie rozwija się tylko w szybko płynących górskich strumieniach. Larwa żyje w wodzie, od kilku do kilkunastu miesięcy, potem wychodzi na brzeg aby się przeobrazić. Oskórek larwy pęka na grzbiecie i z wylinki wyłania się owad uskrzydlony. Aby wzbić się w pierwszy, dziewiczy lot, ważka potrzebuje kilka godzin, by skrzydła po napompowaniu limfą zyskały niezbędną sztywność.

Wikipedia:

he Azure Damselfly (Coenagrion puella) is a species of damselfly found in most of Europe. It is remarkable for its distinctive black and blue colouring.
Contents
Adult male Azure damselflies have a head and thorax patterned with blue and black. They have an azure blue abdomen patterned with black markings. The marking on segment two is U-shaped, usually separated from the segment’s narrow terminal black band, but sometimes joined to it by a short central bar.

Segments three to five are blue with broader black terminal bands, lacking the forward-pointing projection the upper surface which adult male Common Blue Damselfly has. Segment six has a similar pattern but with more restricted blue and a broader area of black, and segment seven is mostly black, with just a narrow blue area at the base. Segment eight and much of segment nine are sky-blue, forming a noticeable contrasting patch, but there are small dark markings on the rear upperside of segment nine, which adult male Common Blue Damselfly doesn’t possess.

Bed Boy


Fuji s9500 + Raynox DCR-250

So…I think, it’s nice photo;)

I don’t know what it is, but looks interesting…

First dragonfly

Fuji s9500 + Raynox DCR-250
Wikipedia:
Pióronóg zwykły (Platycnemis pennipes) ? gatunek owada z rzędu ważek o długości około 35 mm.
Pióronogi występują nad brzegami wód wolno płynących i jeziorami. Zimują larwy, osobniki dojrzałe występują od połowy maja do połowy sierpnia.

The White-legged Damselfly (Platycnemis pennipes) is a damselfly of slow-flowing, muddy waters.
Mature adults differ from most other blue damselflies in having expanded white edges to the tibiae, paired black markings down most of the abdomen, broad pale brown double antehumeral stripes, wider head and a pale brown pterostigmata.[2]
The male has a blue abdomen that is often pale and usually has a greenish thorax.
The female is a very pale yellow-green colour with black markings.

First dragonfly

Fuji s9500 + Raynox DCR-250
Wikipedia:
Pióronóg zwykły (Platycnemis pennipes) ? gatunek owada z rzędu ważek o długości około 35 mm.
Pióronogi występują nad brzegami wód wolno płynących i jeziorami. Zimują larwy, osobniki dojrzałe występują od połowy maja do połowy sierpnia.

The White-legged Damselfly (Platycnemis pennipes) is a damselfly of slow-flowing, muddy waters.
Mature adults differ from most other blue damselflies in having expanded white edges to the tibiae, paired black markings down most of the abdomen, broad pale brown double antehumeral stripes, wider head and a pale brown pterostigmata.[2]
The male has a blue abdomen that is often pale and usually has a greenish thorax.
The female is a very pale yellow-green colour with black markings.

Mucha domowa / Housefly


Fuji s9500 + Raynox DCR-250

Wikipedia:
The adults are 6?9 mm long. Their thorax is gray, with four longitudinal dark lines on the back. The underside of their abdomen is yellow, and their whole body is covered with hair-like projections. The females are slightly larger than the males, and have a much larger space between their red compound eyes.

Like most Diptera (meaning „two-winged”), houseflies have only one pair of wings; the hind pair is reduced to small halteres that aid in flight stability. Characteristically, the media vein (M1+2 or fourth long vein of the wing) shows a sharp upward bend.

Mucha domowa / Housefly


Fuji s9500 + Raynox DCR-250

Wikipedia:
The adults are 6?9 mm long. Their thorax is gray, with four longitudinal dark lines on the back. The underside of their abdomen is yellow, and their whole body is covered with hair-like projections. The females are slightly larger than the males, and have a much larger space between their red compound eyes.

Like most Diptera (meaning „two-winged”), houseflies have only one pair of wings; the hind pair is reduced to small halteres that aid in flight stability. Characteristically, the media vein (M1+2 or fourth long vein of the wing) shows a sharp upward bend.

Kolejny / next

Looks like bout…

Fuji s9500 + Raynox DCR-250

Wikipedia

Czym w ogóle jest Makrofotografia? Łatwo tłumaczy to pojęcie wikipedia:
Makrofotografia ? rodzaj fotografii, w której fotografowany obiekt zostaje odwzorowany w naturalnych rozmiarach, lub jest nieznacznie powiększony. Na ogół zakres powiększenia waha się w granicach od 1:1 do 10:1 ? od wielkości naturalnej do 10-krotnego powiększenia (dla małego formatu obszar 24×36-2,4×3,6 mm). Często rozszerza się ten obszar do zbliżeń wymagający obiektywów z funkcją makro lub dodatków na od 3:1 do 1:30. Większe powiększenia uzyskuje się za pomocą mikroskopu w mikrofotografii.

Aby uzyskać wystarczające powiększenie, konieczne jest na ogół znaczne przybliżenie aparatu do obiektu fotografowanego. Zazwyczaj odległość fotografowania w przypadku makrofotografii jest mniejsza niż 30 cm. Aby umożliwić tak duże zbliżenie, konieczne może być zastosowanie specjalnego obiektywu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie obiektywu standardowego zamocowanego przy pomocy pierścieni pośrednich (pierścień odwrotnego mocowania) albo mieszka, które zwiększają dystans pomiędzy obiektywem a błoną fotograficzną. W aparatach kompaktowych z obiektywem o zmiennej ogniskowej dostępne jest specjalne ustawienie ostrości oznaczone jako „macro”.

Innym sposobem jest użycie soczewek nasadkowych (soczewki dodatnie), które skracają ogniskową obiektywu. Soczewki te umieszczamy bezpośrednio na przedniej soczewce obiektywu. Soczewki nasadkowe mogą być stosowane razem z innymi urządzeniami do fotografii z bliskiej odległości (tubusy, nasadki).

Podstawowym problemem jaki występuje przy tego typu fotografii jest mała głębia ostrości. Z tego względu bardzo ważne jest precyzyjne ustawienie ostrości.

What is Macrophotography? Wikipedia explains it easy:

Macro photography is close-up photography. The classical definition is that the image projected on the „film plane” (i.e., film or a digital sensor) is close to the same size as the subject. On 35 mm film (for example), the lens is typically optimized to focus sharply on a small area approaching the size of the film frame. Most 35mm format macro lenses achieve at least 1:2, that is to say, the image on the film is 1/2 the size of the object being photographed. Many 35mm macro lenses are 1:1, meaning the image on the film is the same size as the object being photographed. Another important distinction is that lenses designed for macro are usually at their sharpest at macro focus distances and are not quite as sharp at other focus distances.

In recent years, the term macro has been used in marketing material to mean being able to focus on a subject close enough so that when a regular 6×4 inch (15×10 cm) print is made, the image is life-size or larger. With 35mm film this requires a magnification ratio of only approximately 1:4, which demands less of lens quality than 1:1. With digital cameras the actual image size is rarely stated, so that the magnification ratio is largely irrelevant; cameras instead advertise their closest focussing distance.

Wikipedia

Czym w ogóle jest Makrofotografia? Łatwo tłumaczy to pojęcie wikipedia:
Makrofotografia ? rodzaj fotografii, w której fotografowany obiekt zostaje odwzorowany w naturalnych rozmiarach, lub jest nieznacznie powiększony. Na ogół zakres powiększenia waha się w granicach od 1:1 do 10:1 ? od wielkości naturalnej do 10-krotnego powiększenia (dla małego formatu obszar 24×36-2,4×3,6 mm). Często rozszerza się ten obszar do zbliżeń wymagający obiektywów z funkcją makro lub dodatków na od 3:1 do 1:30. Większe powiększenia uzyskuje się za pomocą mikroskopu w mikrofotografii.

Aby uzyskać wystarczające powiększenie, konieczne jest na ogół znaczne przybliżenie aparatu do obiektu fotografowanego. Zazwyczaj odległość fotografowania w przypadku makrofotografii jest mniejsza niż 30 cm. Aby umożliwić tak duże zbliżenie, konieczne może być zastosowanie specjalnego obiektywu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie obiektywu standardowego zamocowanego przy pomocy pierścieni pośrednich (pierścień odwrotnego mocowania) albo mieszka, które zwiększają dystans pomiędzy obiektywem a błoną fotograficzną. W aparatach kompaktowych z obiektywem o zmiennej ogniskowej dostępne jest specjalne ustawienie ostrości oznaczone jako „macro”.

Innym sposobem jest użycie soczewek nasadkowych (soczewki dodatnie), które skracają ogniskową obiektywu. Soczewki te umieszczamy bezpośrednio na przedniej soczewce obiektywu. Soczewki nasadkowe mogą być stosowane razem z innymi urządzeniami do fotografii z bliskiej odległości (tubusy, nasadki).

Podstawowym problemem jaki występuje przy tego typu fotografii jest mała głębia ostrości. Z tego względu bardzo ważne jest precyzyjne ustawienie ostrości.

What is Macrophotography? Wikipedia explains it easy:

Macro photography is close-up photography. The classical definition is that the image projected on the „film plane” (i.e., film or a digital sensor) is close to the same size as the subject. On 35 mm film (for example), the lens is typically optimized to focus sharply on a small area approaching the size of the film frame. Most 35mm format macro lenses achieve at least 1:2, that is to say, the image on the film is 1/2 the size of the object being photographed. Many 35mm macro lenses are 1:1, meaning the image on the film is the same size as the object being photographed. Another important distinction is that lenses designed for macro are usually at their sharpest at macro focus distances and are not quite as sharp at other focus distances.

In recent years, the term macro has been used in marketing material to mean being able to focus on a subject close enough so that when a regular 6×4 inch (15×10 cm) print is made, the image is life-size or larger. With 35mm film this requires a magnification ratio of only approximately 1:4, which demands less of lens quality than 1:1. With digital cameras the actual image size is rarely stated, so that the magnification ratio is largely irrelevant; cameras instead advertise their closest focussing distance.